SLIMNĪCAS ''GAIĻEZERS" NODAĻA

Slimnīcas “Gaiļezers” nodaļas – aptiekas loģistikas ēkas un stacionāru savienojošas estakādes izveide no sendvičpaneļiem.
Tika izmantoti sienu sendvičpaneļi ar PIR: 200 mm biezi, pavisam 1400 m².

S-PANEL WALL PIR ⇒

CITI GATAVIE OBJEKTI