ÜLDISED MÜÜGITINGIMUSED

Kehtivad Üldised müügitingimused (edaspidi ÜMT) sätestavad kaubanduse tüüptingimused ,mille alusel tehingud toimuvad MÜÜJA ja OSTJA vahel. Need on iga kaubandusliku pakkumise, hinnakirja, koostöö- või ostulepingu lahutamatu osa, ja OSTJA nõustub koostöö alustamisel automaatselt ÜMT -ga.